Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zabezpieczenie wodomierzy przed mrozem

W związku z okresem zimowym uprzejmie przypominamy o konieczności zabezpieczenia przed mrozem przyłączy wodociągowych oraz węzłów, studzienek i pomieszczeń w których zainstalowane są wodomierze. Powyższe czynności zmniejszą ryzyko awarii, nie narażając Państwa na poniesienie strat i kosztów ich usunięcia.

Brak opisu obrazka

Co należy zrobić?

•Utrzymywać odpowiednią temperaturę w pomieszczeniu, gdzie znajduje się wodomierz i instalacja wodociągowa. Temperatura nie powinna być niższa niż +4 C.
•Zabezpieczyć pomieszczenie, w którym znajduje się instalacja wodociągowa poprzez naprawę ścian oraz uszczelnienie drzwi i okien.
•Zabezpieczyć przewody wodociągowe, które przebiegają przez nieocieplone pomieszczenia. Do ocieplenia można użyć styropianu bądź osłony izolacyjnej.
•W sytuacji, gdy wodomierz umieszczony jest w studzience, trzeba sprawdzić, czy pokrywa jest prawidłowo zamknięta i czy nie jest uszkodzona.
•Zabezpieczyć wodomierz wraz z zaworami / zasuwami izolacją cieplną w postaci styropianu, wełny mineralnej lub otuliny albo zastosować przewód grzejny. 
•Elementy instalacji wodociągowej wykorzystywane w okresie letnim zabezpieczyć poprzez zamknięcie zaworów oraz ich odwodnienie.
 
Jak postępować, kiedy dojdzie do awarii?
Jeżeli dojdzie do zamarznięcia wody i uszkodzeń przyłącza, instalacji czy wodomierza skutkującego utratą szczelności i wyciekami wody, należy zamknąć dopływ wody i zgłosić wyciek pod numerem 994. W takiej sytuacji Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o.. dokona naprawy urządzeń, ale prosimy pamiętać, że jest to usługa odpłatna.

 

Wersja XML