Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zasady zabezpieczenia instalacji przed szkodliwym wpływem niskich temperatur

Zasady zabezpieczenia instalacji przed szkodliwym wpływem niskich temperatur:

 

Co należy zrobić?

 

Jak postępować, kiedy dojdzie do awarii?

Jeżeli dojdzie do zamarznięcia wody i uszkodzenia wodomierza, skutkującego utratą szczelności i wyciekami wody, należy zamknąć dopływ wody i zgłosić wyciek pod numerem 994. W takiej sytuacji Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o.. dokona wymiany wodomierza, ale prosimy pamiętać, że jest to usługa odpłatna.

Wersja XML