Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Podpisanie umowy na Usługę Inżyniera Kontraktu

Szanowni Państwo,

pragniemy poinformować, że w dniu 25.10.2017 r. w siedzibie Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. została zawarta umowa na usługę Inżyniera Kontraktu w ramach Projektu pn. „Kompleksowa modernizacja oczyszczalni ścieków w Opolu wraz z poprawą gospodarki wodno – ściekowej”. Sygnatariuszami umowy był Zarząd Spółki oraz Przedstawiciel firmy Sweco Consulting Sp. z o.o. W spotkaniu uczestniczyła również Kierownik projektu- Pani Małgorzata Chanas. 

Brak opisu obrazka

Wersja XML