Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zakup sprzętu laboratoryjnego

Działalność Laboratorium przy ul. Oleskiej w Opolu ukierunkowana jest głównie na wykonywanie analiz na potrzeby własne Spółki. W roku 2015 Dział Laboratorium przeszedł pozytywną ocenę akredytacyjną wdrożonego systemu zarządzania zgodnego z normą PN-EN ISO/IEC 17025 przeprowadzoną przez Polskie Centrum Akredytacji. Uzyskanie akredytacji uwarunkowane było wprowadzeniem standardów analitycznych oraz podwyższeniem jakości metodyki pracy. W celu dalszego doskonalenia, podwyższania jakości świadczonych usług i zwiększania wachlarza możliwych do przeprowadzenia badań w Dziale Laboratorium zakupiono następujący sprzęt laboratoryjny: wagosuszarka, chłodziarka laboratoryjna 2-komorowa, suszarka laboratoryjna, ława grzewcza i mikroskop optyczny. 

Wersja XML