• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kierownik JRP w radiu Doxa

Pani Małgorzata Chanas, kierownik Jednostki Realizującej Projekt, rozmawiała z dziennikarzem radia Doxa na temat aktualnie realizowanego w Spółce Projektu "Kompleksowa modernizacja oczyszczalni ścieków w Opolu wraz z poprawą gospodarki wodno-ściekowej". W rozmowie zostały poruszone ważne kwestie związane z realizacją wyżej wymienionego Projektu, takie jak: jakie są zadania JRP i dlaczego powstała Jednostka, co będzie najbardziej odczuwalne dla mieszkańców Opola w związku z prowadzonymi działaniami przez Spółkę, ile to wszystko będzie kosztowało, a także porozmawiano o sposobie ogłaszania przetargów i wyborze najlepszej oferty.

MP3M. Chanas Doxa 1.mp3

MP3M. Chanas Doxa 2.mp3
 

Wersja XML

Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o.,
ul. Oleska 64
45-222 Opole
tel. +48 77 443 55 00
fax 77 443 55 15
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 3296984
w tym miesiącu: 37600
dzisiaj: 130