Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Piłka nożna – mój sposób na nudę

W gminie Prószków zakończył się projekt „Piłka nożna – mój sposób na nudę”, którego sponsorem była Spółka Wodociągi i Kanalizacji w Opolu Sp. z o.o.  Główny cel projektu, to chęć promowania rywalizacji w duchu fair play, jak również propagowanie sportu amatorskiego (piłka nożna), upowszechnianie kultury fizycznej, promocję zdrowego trybu życia i stworzenie dzieciom z różnych środowisk szans na rozwój swoich sportowych talentów i umiejętności. Za realizację projektu odpowiadał Ośrodek Kultury i Sportu w Prószkowie

W ramach projektu przeprowadzono zajęcia sportowe, treningi oraz rozgrywki ligowe dla kategorii wiekowej U10, U9, U7. Ważnym aspektem był również udział drużyn z Prószkowa w turniejach piłkarskich m.in.: wygranie turnieje w Brzegu i Łubnianach.

Poprzez realizację projektu nastąpiło wzmocnienie więzi koleżeńskich. Uczestnicy nauczyli się współpracy w grupie w ramach różnych zajęć, zachęcił do aktywności fizycznej, zdrowego stylu życia, wspólnego spędzania czasu oraz co najważniejsze stworzył możliwość rozwoju swoich sportowych talentów i umiejętności co było dla nas najistotniejszą sprawą. Podczas trwania projektu wzięło w nim udział ponad 69 dzieci z terenu gminy Prószków, jak również z gmin ościennych.

 

 

Wersja XML