Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uroczyste wręczenie Umowy o dofinansowanie

Brak opisu obrazka

8 sierpnia 2017 r. w siedzibie Aglomeracji Opolskiej odbyło się uroczyste wręczenie Umowy o dofinansowanie projektu „Kropla historii- stworzenie szlaku edukacyjnego po zabytkowych obiektach Wodociągów i Kanalizacji w Opolu Sp. z o.o. przy ul. Oleskiej 66 – etap I” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura.

Wersja XML