• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2011.12.13

Podpisanie umowy na roboty budowlane pn.

pomiędzy Spółką Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o.  a Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Robót Wodnych i Ekologicznych „EKO-WOD” Sp. z o.o. w Świdnicy, Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Konstrukcyjno-Budowlane „INKOBUD” Włodzimierz Kowalczyk w Złotoryi.

W ramach zadania zostanie wybudowane ok. 11 km kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ochodze, ok. 10 km w miejscowości Domecko i ok. 14 km kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wawelno. W ramach zadania zostanie podłączonych 2.907 osób do kanalizacji sanitarnej.

 

 

Wersja XML

Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o.,
ul. Oleska 64
45-222 Opole
tel. +48 77 443 55 00
fax 77 443 55 15
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 3297145
w tym miesiącu: 37761
dzisiaj: 291