Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przebudowa sieci wodociągowej

Spółka Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. informuje, że w ramach Projektu „Kompleksowa modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z poprawą gospodarki wodno-ściekowej” została przebudowana sieć wodociągowa w ulicach: Małopolska, Śląska, Kujawska, Mazurska, Wielkopolska, Mazowiecka, Gdańska i Ozimska.

 

 

Wersja XML