Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budowa sieci wodociągowej w ul. Pisankowej w Opolu

Pragniemy poinformować, że w ramach zadania siódmego Projektu „Kompleksowa modernizacja oczyszczalni ścieków wraz
z poprawą gospodarki wodno-ściekowej” została wybudowana sieć wodociągowa w ul. Pisankowej w Opolu.

 

 

 
Wersja XML