Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2011.10.11

Podpisanie umowy na roboty budowlane pn.

pomiędzy Spółką Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o.  a PPUH "HYDROMONT"  Jan Olszewski w Opolu.

Planowana przebudowa sieci wodociągowej uwzględnia wyłączenie z eksploatacji sieci przemysłowej (p.poż.) i zapewnienie zaopatrzenia w wodę mieszkańców osiedla Metalchem i Grotowic a także zabezpieczenie przeciwpożarowe przez nową sieć. Przebudowa jest niezbędna celem zapewnienia ciągłego odbioru ścieków z posesji i zatrzymania zjawisk polegających na drenażu wód gruntowych do systemu.

 

 

Wersja XML