Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2011.09.21

Podpisanie umowy na roboty budowlane pn.

pomiędzy Spółką Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. a Konsorcjum Firm: ENERGOPOL TRADE OPOLE Sp. z o.o. w Opolu, Biuro Projektów i Realizacji Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej „BIPROWOD” we  Wrocławiu.

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Kosorowicach obejmuje w części ściekowej  i osadowej dodatkowe kubatury i instalacje, wraz z modernizacją obiektów i instalacji towarzyszących w celu przyjęcia przewidywanych ścieków z istniejącej i nowych zlewni w gminach Tarnów Opolski i Izbicko.

 

 

Wersja XML