Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dane kontaktowe

Siedziba Spółki:

Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o.

45-222 Opole, ul. Oleska 64

tel. (77) 443 55 00

www.wikopole.com.pl

wik@wikopole.com.pl

 

Jednostka Realizująca Projekt

45-703 Opole, ul. Bończyka 61

e-mail w sprawie realizacji projektu - jrp@wikopole.com.pl

 

Kierownik JRP – tel. (77) 443 59 08

Z-ca Kierownika JRP – tel. (77) 443 59 01

Z-ca Kierownika JRP ds. Zamówień Publicznych – tel. (77) 443 59 07

Z-ca Kierownika JRP ds. Finansowo – Księgowych – tel. (77) 443 56 29

Z-ca Kierownika JRP ds. Organizacyjnych i Promocji– tel. (77) 443 59 04

 

Brak opisu obrazka

 

Wersja XML