Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2011.08.26

Podpisanie Umowy na roboty budowlane pn. Kontrakt 10:

pomiędzy Spółką Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. a Konsorcjum firm: JATAX Sp. z o.o. w Kłodzku, Zakład Inżynierii Sanitarnej „WINSAN” S.J. w Ścinawce Średniej, Przedsiębiorstwo Wodno – Melioracyjne Sp. z o.o. w Ząbkowicach Śląskich.

W ramach kontraktu wybudowana będzie kanalizacja sanitarna w miejscowości Nakło w systemie grawitacyjno ciśnieniowym oraz w miejscowości Miedziana w układzie grawitacyjno tłocznym, dzięki którym ścieki kierowane  będą bezpośrednio na oczyszczalnię ścieków w Kosorowicach.

Wersja XML