• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2011.08.11

Podpisanie Umowy na roboty budowlane pn. Kontrakt 8:

pomiędzy Spółką Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. a Spółką Skanska S.A. w Warszawie.

W zakres kontraktu wchodzi budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Boguszyce, Źlinice a także rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Zimnicach Małych. Przewidziana jest także budowa i przebudowa rurociągów tłocznych realizowana na terenie ww. miejscowości, która ma na celu zmianę kierunku odprowadzenia ścieków na oczyszczalnię ścieków w Opolu.

 

 

Wersja XML

Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o.,
ul. Oleska 64
45-222 Opole
tel. +48 77 443 55 00
fax 77 443 55 15
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 3297105
w tym miesiącu: 37721
dzisiaj: 251