Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2011.03.17

Podpisanie Umowy na roboty budowlane pn. Kontrakt 2:

pomiędzy Spółką Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. a Przedsiębiorstwem Budownictwa i Instalacji ABT Sp. z o.o. z Częstochowy.

Zakres kontraktu obejmuje modernizację galerii rur dla filtrów nr 7-12 w Stacji Uzdatniania Wody w Zawadzie, jako drugi etap przebudowy tych filtrów. W etapie pierwszym  zmodernizowano same filtry oraz budynek w części, gdzie są one zlokalizowane.

 

 

Wersja XML