Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2010.09.29

Podpisanie Umowy na usługi Inżyniera Kontaktu dla kontraktów na roboty  budowlane Projektu pomiędzy Spółką Wodociągi i Kanalizacja w Opolu a firmą ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o.

 

 

Wersja XML