• TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kalendarium Projektu II

Brak opisu obrazka

 • 2015.02.12

  Zrealizowanie Umowy pn. Kontrakt 7. Zakup dwóch samochodów specjalistycznych do eksploatacji systemu kanalizacji sanitarnej oraz monitorowania stanu systemu CZĘŚĆ I - Zakup wraz z dostawą samochodu specjalnego dwuzakresowego ciśnieniowo - ssącego  do czyszczenia i udrażniania kanalizacji
  Data publikacji: 18-05-2015 13:55
 • 2014.11.12

  Podpisanie Umowy pn. Kontrakt 4 - Rozbudowa systemu monitorowania przepompowni ścieków i sieci wodociągowej pomiędzy Spółką Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. a Grundfos Pompy Sp. z o.o. z Baranowa
  Data publikacji: 18-05-2015 13:54
 • 2014.11.06

  Zakończenie umowy na roboty budowlane pn. Kontrakt 3 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości: Ochodze, Domecko
  Data publikacji: 18-05-2015 13:53
 • 2014.09.02-5

  Podpisanie Umowy pn. Kontrakt Kampania Promocyjna Projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej dla aglomeracji Opole TRIAS Opolski etap III”  Pakiet nr 1 - Film informacyjno-promocyjny pomiędzy Spółką Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. a Agencją Telewizyjną Mediapol z Kłodawy
  Data publikacji: 18-05-2015 13:52
 • 2014.09.02-4

  Podpisanie Umowy pn. Kontrakt Kampania Promocyjna Projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej dla aglomeracji Opole TRIAS Opolski etap III”  Pakiet nr 2 - Audycja radiowa pomiędzy Spółką Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. a Radiem Doxa z Opola
  Data publikacji: 18-05-2015 13:51
 • 2014.09.02-3

  Podpisanie Umowy pn. Kontrakt Kampania Promocyjna Projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej dla aglomeracji Opole TRIAS Opolski etap III”  Pakiet nr 3 – Informacje prasowe pomiędzy Spółką Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. a AGORA S.A. Oddział w Opolu
  Data publikacji: 18-05-2015 13:50
 • 2014.09.02-2

  Podpisanie Umowy pn. Kontrakt Kampania Promocyjna Projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej dla aglomeracji Opole TRIAS Opolski etap III”  Pakiet nr 4 - Materiały informacyjno-promocyjne pomiędzy Spółką Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. a Spółką Jero sp. z o.o. z Warszawy
  Data publikacji: 18-05-2015 13:50
 • 2014.09.02-1

  Podpisanie Umowy pn. Kontrakt Kampania Promocyjna Projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej dla aglomeracji Opole TRIAS Opolski etap III”  Pakiet nr 5 - Tablica informacyjna oraz tablice pamiątkowe pomiędzy Spółką Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. a Spółką Dialog Agencja PR Gumułka Spółka Komandytowa z Katowic
  Data publikacji: 18-05-2015 13:49
 • 2014.08.28

  Zakończenie Kontraktu 5 - Budowa silosu osadu suszonego na terenie oczyszczalni ścieków w Opolu
  Data publikacji: 18-05-2015 13:47
 • 2014.08.22-2

  Podpisanie Umowy pn. Kontrakt 6 Przebudowa części drugiej galerii rur w hali filtrów SUW Zawada oraz budowa rurociągu wody surowej na odcinku od studni nr 14a do SUW Zawada CZĘŚĆ nr 1 - Zadanie 8 - Budowa rurociągu wody surowej na odcinku od studni nr 14a do SUW Zawada pomiędzy Spółką Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. a Konsorcjum Firm: Przedsiębiorstwo Budownictwa i Instalacji ABT Sp. z o.o z Częstochowy i ABT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Wspólnicy - Spółka Komandytowa z Częstochowy
  Data publikacji: 18-05-2015 13:45
Wersja XML

Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o.,
ul. Oleska 64
45-222 Opole
tel. +48 77 443 55 00
fax 77 443 55 15
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 3305182
w tym miesiącu: 45798
dzisiaj: 176