Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kalendarium Projektu I

Brak opisu obrazka

 • 2015.06.30

  Zakończenie okresu kwalifikowania wydatków dla Projektu „TRIAS OPOLSKI - ochrona zbiornika wód podziemnych dla aglomeracji Opole, Prószków i Tarnów Opolski - II etap”.
  Data publikacji: 28-07-2015 11:58
 • 2015.02.27

  Rzeczowe zakończenie realizacji Projektu „TRIAS OPOLSKI - ochrona zbiornika wód podziemnych dla aglomeracji Opole, Prószków i Tarnów Opolski - II etap”.
  Data publikacji: 18-05-2015 11:01
 • 2014.11.29

  Zakończenie Umowy na roboty budowlane pn. Kontrakt 3 Budowa suszarni osadów na terenie oczyszczalni ścieków w Opolu, część B
  Data publikacji: 18-05-2015 11:00
 • 2014.11.03

  Zrealizowanie Umowy pn. Kontrakt 14.1 – Zakup samochodu specjalnego - ciągnika siodłowego wraz z naczepą samowyładowczą typu cysterna (silos)
  Data publikacji: 18-05-2015 11:00
 • 2014.09.20

  Zakończenie umowy na roboty budowlane pn. Kontrakt 6 – Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Komprachcice, w miejscowościach: Ochodze-Komprachcice, Domecko, Wawelno
  Data publikacji: 18-05-2015 10:59
 • 2014.08.22

  Zakończenie Umowy na promocję Projektu pn. Kontrakt  16 Pomoc techniczna – Konsultant/Kampania Promocyjna Projektu Część II: Kampania Promocyjna Projektu PAKIET nr 1 i PAKIET nr 4
  Data publikacji: 18-05-2015 10:58
 • 2014.07.21

  Podpisanie Umowy pn. Kontrakt 12.2 - Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach: Krośnica, Borycz, Utrata, Grabów w gminie Izbicko – dokończenie robót realizowanych w ramach Projektu „TRIAS OPOLSKI – ochrona zbiornika Wód podziemnych dla aglomeracji Opole, Prószków i Tarnów Opolski – II etap” pomiędzy Spółką Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. a "HYDROMEX PLUS" Zaskórscy Spółka Jawna z Częstochowy
  Data publikacji: 18-05-2015 10:57
 • 2014.07.07

  Zrealizowanie Umowy pn. Kontraktu 14 – Zakup specjalistycznych samochodów na potrzeby suszarni osadów ściekowych  - Część I Zakup samochodu specjalnego ciężarowego z zamontowanym urządzeniem hakowym
  Data publikacji: 18-05-2015 10:55
 • 2014.06.30

  Zakończenie Kontraktu 11 - Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kosorowicach
  Data publikacji: 18-05-2015 10:54
 • 2014.05.30

  Zakończenie Kontraktu 12 – Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach: Krośnica, Borycz, Utrata Grabów w gminie Izbicko – roboty drogowe odtworzeniowe po robotach kanalizacyjnych
  Data publikacji: 18-05-2015 10:53
Wersja XML