Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Opolskim

Brak opisu obrazka

Celem porozumienia podpisanego 13 października 2016 r. jest nawiązanie współpracy badawczo-wdrożeniowej i szkoleniowej pomiędzy Uczelnią a Spółką.

W wyniku zawarcia niniejszego porozumienia Spółka otrzymuje możliwość wsparcia naukowo-badawczego i doradztwa dla rozwijania swojej działalności zwłaszcza pod kątem zwiększenia innowacyjności i konkurencyjności na rynku oraz pozyskania młodych kadr i przygotowania ich do wypełniania przyszłych obowiązków.

Zawiązując porozumienie strony stwarzają studentom możliwość praktycznego sprawdzenia wiedzy i lepszego przygotowania do przyszłej pracy w gospodarce, co może zaowocować możliwościami znalezienia dobrego miejsca zatrudnienia bezpośrednio po ukończeniu studiów. Niniejsze porozumienie stwarza pracownikom naukowym możliwość sprawdzenia uzyskiwanych wyników badań w warunkach technicznych.

 

 

Wersja XML