Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ponowne zwiedzanie Laboratorium

Brak opisu obrazka

W dniu 17 maja Dział Laboratorium ponownie odwiedziła grupa studentów. Tym razem gościliśmy w swoich progach studentów I roku Inżynierii Środowiska Samodzielnej Katedry Inżynierii Procesowej Uniwersytetu Opolskiego. Kierownik Działu Laboratorium zaznajomił przybyłych odwiedzających ze specyfiką codziennej pracy Akredytowanego Laboratorium zarówno w zakresie badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych próbek wody i ścieków.

 

 

Wersja XML