Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zwiedzanie Laboratorium

Brak opisu obrazka

W dniu 13 maja Dział Laboratorium odwiedziła grupa studentów – „młodych adeptów chemii” Wydziału Chemicznego Uniwersytetu Opolskiego na czele z Prodziekanem Panem dr hab. Krzysztofem Szczegot. Pod przewodnictwem Kierownika Działu Laboratorium odwiedzający mieli możliwość zapoznania się ze specyfiką codziennej pracy Akredytowanego Laboratorium w zakresie badań wody i ścieków.

 

 

Wersja XML