• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Udział laboratorium w badaniach biegłości

Brak opisu obrazka

W lutym 2016 roku Dział Laboratorium z wynikiem pozytywnym uczestniczył w Międzylaboratoryjnym badaniu porównawczym, realizowanym w oparciu o normę PN-EN ISO/IEC 17043:2011 w zakresie analizy próbek ścieków. Jest to kolejny dowód na wysoką jakość usług świadczonych przez Laboratorium zarówno w stosunku dla Klienta Wewnętrznego, jak i Zewnętrznego”

Poniżej prezentujemy skan Certyfikatu Uczestnictwa.

Brak opisu obrazka

Wersja XML

Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o.,
ul. Oleska 64
45-222 Opole
tel. +48 77 443 55 00
fax 77 443 55 15
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 3297031
w tym miesiącu: 37647
dzisiaj: 177