Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego

Brak opisu obrazka

Miło jest Nam poinformować, że z dniem 22 lutego 2016 roku Dział Laboratorium Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. uzyskał Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego o nr AB 1589. Certyfikat został nadany po przeprowadzonym audicie w dniach 10-11 grudzień 2015 roku przez przedstawicieli Polskiego Centrum Akredytacji. Zakres akredytacji obejmuje pobieranie (metodą manualną i automatyczną) oraz oznaczenia fizykochemiczne próbek wody i ścieków. W związku z powyższym zapraszamy do współpracy wszystkie zainteresowane firmy, przedsiębiorstwa oraz inne laboratoria badawcze.

Zakres akredytacji: http://www.pca.gov.pl/akredytowane-podmioty/akredytacje-aktywne/laboratoria-badawcze/AB%201589,podmiot.html.

 

 

 • Badania jakości dostarczanej wody

  Brak opisu obrazka
  Woda, inaczej tlenek wodoru, to związek chemiczny o wzorze H2O, występujący w warunkach standardowych (pokojowych) w stanie ciekłym. W stanie gazowym wodę określa się mianem pary wodnej, a w stałym stanie skupienia - lodem. Słowo woda jako nazwa związku chemicznego może się odnosić do każdego stanu skupienia.
  Data publikacji:
Wersja XML