Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Światowy dzień Drzewa

Brak opisu obrazka

Zarząd Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. realizując nową strategię budowania relacji Spółki z jej społecznym otoczeniem przyjął na siebie dobrowolne zobowiązania wobec lokalnej społeczności. Wspieramy instytucje oraz realizujemy zadania w dziedzinie ochrony środowiska, edukacji, dobroczynności i sponsoringu. Kształtujemy świat przyjazny ludziom, dbając o środowisko w którym żyjemy.

Dziś zaprosiliśmy podopiecznych opolskich przedszkoli i szkół do udziału w zabawach edukacyjnych mających na celu zwiększenie ich świadomości ekologicznej. Kulminacją tych działań był akt nasadzenia drzew na terenie oczyszczalni ścieków w Opolu przy ul. Wrocławskiej.

Działania te wpisują się w obchody Międzynarodowego Dnia Drzewa, który przypada na 10 października każdego roku.

Szanujmy drzewa ponieważ pełnią bardzo ważną funkcję w przyrodzie: regulują temperaturę środowiska, ograniczają koncentrację zanieczyszczeń miejskich, dostarczają tlen, poprawiają wentylację miasta, absorbują i oczyszczają wody opadowe, ograniczają hałas i stwarzają możliwość wypoczynku.

 

 

Wersja XML