• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nowa strategia spółki w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu

Brak opisu obrazka

Zarząd Spółki Wodociągów i Kanalizacji w Opolu Sp. z o.o. podjął decyzję o realizacji nowej strategii budowania relacji Spółki z jej społecznym otoczeniem, opartej na zasadach społecznej odpowiedzialności biznesu. Jak każde przedsiębiorstwo jesteśmy powołani do realizacji swojej misji w sferze gospodarczej, jednak w przeciwieństwie do innych podmiotów gospodarczych, których celem jest wygenerowanie zysku dla właścicieli i akcjonariuszy, naszą misją jest służba lokalnej społeczności. Chcemy kształtować świat przyjazny ludziom i dbać o środowisko, w którym żyjemy.

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU (CSR) WODOCIĄGI I KANALIZACJA SP. Z O.O. W OPOLU

CSR jest dobrowolnym zobowiązaniem Spółki wobec społeczności i wynikiem jej dojrzałości w aspektach zarządzania i kultury organizacyjnej. Chcemy działać i wspierać lokalne instytucje realizujące zadania w dziadzinie:

Jesteśmy zainteresowani partnerstwem w zakresie wdrażania nowych technologii, chcemy współdziałać z instytucjami realizującymi zadania w obszarze nauki, edukacji i sportu.

Chcemy współpracować z opolskimi uczelniami wyższymi - zarówno w obszarze projektów stażowych, jak i wymiany wiedzy oraz programów naukowych.

W dniu dzisiejszym (05.03.2015 r.) na konferencji z udziałem opolskich mediów zaprezentowany został jeden z filarów CSR, tj. dobroczynność.

Chcemy wspierać organizacje pozarządowe i instytucje zajmujące się pomocą rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, osobom niepełnosprawnym, działającym na rzecz ochrony i promocji zdrowia.

Kierujemy się zasadami ładu i kultury korporacyjnej dlatego proponujemy:

 

 

Wersja XML

Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o.,
ul. Oleska 64
45-222 Opole
tel. +48 77 443 55 00
fax 77 443 55 15
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 3297075
w tym miesiącu: 37691
dzisiaj: 221