• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

WiK pomaga odbudować opolski sport

Brak opisu obrazka

W dniu 12.03.2015 r. Zarząd Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. ogłosił kolejne plany związane z działaniami w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu. Zgodnie z nową strategią Spółka WiK wspierać będzie opolski sport. Spółka obok zaangażowania we współpracę z Uniwersytetem Opolskim w zakresie studiów dualnych oraz obok zaangażowania we wspieranie działalności charytatywnej, zamierza angażować się w projekty sponsoringowe w dziedzinie sportu.

Na początek chcemy przeznaczyć 100 000 zł na wspieranie drużyny seniorskiej. Naszym marzeniem jes,t by przy naszej pomocy jedna z opolskich drużyn dołączyła do krajowej elity i stała się dumą naszego Miasta. Liczymy, że jedna z naszych drużyn będzie reprezentowała dobry krajowy poziom, będzie promowała miasto biorąc udział w wydarzeniach sportowych o dużej widowni. Jesteśmy przekonani, że w kolejnej perspektywie przyniesie to korzyści dla miasta i regionu w postaci zainteresowania zarówno w regionie jak i poza nim. Wiemy, że sukcesy drużyn seniorskich pociągają za sobą zainteresowanie młodzieży sportem, w szczególności jego aktywnymi formami.

Mamy jasno określone zasady współpracy i przede wszystkimi stawiamy podobne wymagania zarówno na etapie aplikowania o fundusze, realizacji projektu, jak i rozliczenia wzajemnych zobowiązań. Zasady składania i oceny wniosków są dostępne na naszej stronie www. Jednym z głównych kryteriów oceny wniosków będzie przedstawienie dowodów na stabilność finansowo-organizacyjną podmiotu składającego wniosek.

 

 

Wersja XML

Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o.,
ul. Oleska 64
45-222 Opole
tel. +48 77 443 55 00
fax 77 443 55 15
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 3297115
w tym miesiącu: 37731
dzisiaj: 261