Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Oświadczenie Zarządu Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Opolu

Oświadczenie Zarządu Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Opolu w związku z nieprawdziwymi informacjami podanymi w publikacjach TVP3 Opole oraz Nowej Trybuny Opolskiej na temat wykorzystania systemu monitoringu na terenie Spółki.

 

W związku z nieprawdziwymi informacjami podanymi w publikacjach TVP3 Opole oraz Nowej Trybuny Opolskiej, dotyczącymi wykorzystania systemu monitoringu na terenie Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Opolu, Zarząd WiK  oświadcza, iż wszystkie jego działania w zakresie wykorzystania systemu monitoringu opierają się na wewnętrznych regulacjach przyjętych w Spółce – tj. Polityce Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych i Regulaminie stosowania monitoringu w Spółce Wodociągi i Kanalizacja w Opolu.

Polityka Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych została zatwierdzona 1 lutego 2019 roku przez Prezesa Zarządu Ireneusza Jakiego. Dokument ten – przyjęty ponad dwa lata przed przyjściem nowych członków zarządu do Spółki – reguluje zasady dostępu do monitoringu w Spółce.

Brak opisu obrazka        Brak opisu obrazka

 

Członkowie zarządu są odpowiedzialni za prawidłowe funkcjonowanie Spółki, za jej majątek oraz zapewnienie bezpieczeństwa na jej terenie. Monitoring w Spółce stosowany jest zgodnie zapisami wewnętrznego Regulaminu. System monitoringu nie był i nie jest wykorzystywany do kontroli czasu pracy. Nigdy - żaden z pracowników ani żadna Organizacja Związkowa nie zgłaszali zastrzeżeń co do faktu, iż monitoring na terenie Spółki jest dostępny dla członków zarządu i może być przez nich użytkowany.

Prezes Jaki, zawieszony przez Radę Nadzorczą za m.in. nielojalne działanie wobec WiK w Opolu, mierzy innych swoją miarą. Zarząd Spółki nie inwigiluje pracowników. Mamy do pracowników pełne zaufanie. Jeszcze raz podkreślamy: monitoring jest wykorzystywany wyłącznie do celów opisanych w regulaminie stosowania monitoringu. Oszczerstwa Prezesa Jakiego można odebrać jednoznacznie - jest to ponowna próba odwrócenia uwagi od "afery Jakiego", czyli ujawnionych faktów psychicznego znęcania się nad niektórymi pracownikami – co Prezes Jaki stosował w WiK od 7 lat!

Odnośnie „byłych współpracowników”, którzy zostali przedstawieni w materiale TVP3 Opole – są to  byli pracownicy ochrony Spółki, którzy za nielojalne, nierzetelne oraz nieprofesjonalne działanie zostali odsunięci przez swojego pracodawcę (Konsorcjum „AGAR-ERA-UNITREZ”) ze świadczenia usług na rzecz WiK w Opolu.  Od momentu zmiany składu osobowego pracowników ochrony obsługującej Spółkę (Konsorcjum „AGAR-ERA-UNITREZ”), Zarząd WiK w Opolu nie ma zastrzeżeń co do funkcjonowania ochrony na terenie Spółki.

Byli pracownicy ochrony, występujący w materiale TVP3 Opole, złamali obowiązujące w Spółce przepisy dotyczące rejestru czasu pracy. Okazało się, że „odbijali” za pracowników Wodociągów i Kanalizacji ich osobiste karty wejścia-wyjścia w momencie, kiedy pracownicy Spółki byli już od paru godzin poza miejscem pracy.  Taki standard postępowania jest niedopuszczalny i nie do zaakceptowania przez Zarząd Spółki oraz przez ponad 300 osobową załogę, która przestrzega wspólnie ustalonych zasad. Dlatego, to skandaliczne zachowanie występujących w materiale TVP3 Opole (byłych już) pracowników zostało natychmiast ukrócone – i współpraca z nimi, jak również z dwoma innymi pracownikami Spółki, została zakończona.

W związku z powyższym Zarząd Spółki oświadcza, iż w stosunku do osób i treści podejmie stosowne kroki prawne w celu sprostowania nie polegających na prawdzie i szkodzących wizerunkowi Spółki nierzetelnych dziennikarsko materiałów Pana Wojciecha Bularza, które ukazały się w TVP3 Opole oraz idącej w ślad za nimi publikacji Pana Tomasza Kapicy w Nowej Trybunie Opolskiej.

 

Agnieszka Maślak - Wiceprezes Zarządu ds. Technicznych i Inwestycyjnych
Sebastian Paroń - Wiceprezes Zarządu ds. Ekonomicznych

Wersja XML