Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rada Miasta Opola ustaliła nową cenę za korzystanie z otwartych lub zamkniętych systemów kanalizacji deszczowej

W dniu 28.04.2022 r. Rada Miasta Opola (Uchwała nr LIII/1013/22 Rady Miasta Opola) ustaliła nową cenę za korzystanie z otwartych lub zamkniętych systemów kanalizacji deszczowej, w wysokości 4,32 zł brutto za każdy m3 wód opadowych i roztopowych odprowadzanych do otwartych lub zamkniętych systemów kanalizacji deszczowej.

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr XXXI/650/20 Rady Miasta Opola z dnia 29 października 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości ceny za usługę odprowadzania wód opadowych i roztopowych w mieście Opolu.

Uchwała wchodzi w życie 19 maja 2022 r. i na jej podstawie będą naliczane opłaty za świadczoną przez Spółkę usługę odprowadzania wód opadowych i roztopowych do systemów kanalizacyjnych Miasta Opola.

Tu znajdziesz wszystko o: opłacie za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do systemów kanalizacyjnych - Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. (wikopole.com.pl)

Wersja XML