Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Posiedzenie Zarządu Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o.

Informujemy, że w dniu 16.05.2022 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. Podczas tego posiedzenia zostały podjęte uchwały:

Zarządzenie nr 9/2022 Prezesa Zarządu z dnia 4.05.2022 r. zostało podjęte wbrew obowiązującym przepisom prawa oraz regulaminom Spółki. Zgodnie z § 6 ust.4 pkt 6 Regulaminu Zarządu Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o.: Uchwały Zarządu wymagają sprawy przekraczające swym zakresem zwykły zarząd, a w szczególności: (6) uchwalanie wewnątrzzakładowych przepisów prawa pracy….”.

Ponad wszelką wątpliwość regulacje dotyczące powołania Komisji antymobbingowej przekraczają swym zakresem zwykły zarząd i wymagają bezwzględnie podjęcia uchwały Zarządu. Prezes kolejny raz przekroczył swoje uprawnienia i traktuje Spółkę jak prywatny folwark.

W związku z powyższym, planowane na jutrzejszy dzień posiedzenie Komisji antymobbingowej działającej na podstawie Zarządzenia nr 9/2022 Prezesa Zarządu z dnia 4.05.2022 r. będzie niezgodne z prawem.

Wiceprezes Zarządu Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. Agnieszka Maślak,
Wiceprezes Zarządu Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. Sebastian Paroń.

Wersja XML