Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komunikat Rady Nadzorczej Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o.

W imieniu Rady Nadzorczej informuję, iż w dniu dzisiejszym (06.05.2022 r.), podczas prawidłowo zwołanego posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. doszło do próby przerwania posiedzenia przez Prezesa Zarządu, Pana Ireneusza Jakiego, który wręczył Przewodniczącej Rady Nadzorczej pismo i stwierdził, że dzisiejsze posiedzenie Rady Nadzorczej jest niezgodne z prawem.

Za Radę Nadzorczą Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Anna Habzda

Wersja XML