Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dualny system kształcenia w WiK Opole

Brak opisu obrazka

Spółka Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. jest partnerem projektu pn. "Wdrożenie dualnego systemu kształcenia na Uniwersytecie Opolskim". W realizacji projektu Uniwersytet Opolski korzysta z doświadczeń Duale Hochschule w Mannheim. W Niemczech studia dualne mają wieloletnia historię i cieszą się ogromnym powodzeniem zarówno wśród studentów jaki wśród przedsiębiorców.

Głównym celem projektu studiów dualnych jest lepsze przygotowanie do wyzwań rynku pracy, zdobycie kompetencji i umiejętności praktycznych, a tym samym zwiększenie szansy przyszłych absolwentów na szybsze znalezienie zatrudnienia po zakończeniu edukacji. Kształcenie dualne jest nowatorskim w Polsce rozwiązaniem edukacyjnym, polegającym na łączeniu kształcenia na poziomie akademickim z praktycznym przygotowaniem do wykonywania wyuczonego zawodu.

Studenci studiów dualnych ucząc się w systemie dziennym jednocześnie pracują lub odbywają staż w przedsiębiorstwie; dwa tygodnie w miesiącu spędzają na uczelni, a pozostałe dwa tygodnie zdobywają umiejętności praktyczne biorąc udział w życiu przedsiębiorstwa, gdzie mają szansę wykorzystania zdobytej wiedzy. Podczas trzyletnich studiów licencjackich student poznaje strukturę Przedsiębiorstwa oraz oczekiwania pracodawcy wobec swoich pracowników. Kończąc studia ma jednocześnie za sobą doświadczenie pracy na stanowisku ściśle związanym ze zdobywanym wykształceniem i staje się potencjalnie doskonale przygotowanym kandydatem do podjęcia zatrudnienia. Zatrudnienie absolwenta studiów dualnych pozwala przedsiębiorcy na zaoszczędzeniu niemałych wydatków związanych ze szkoleniem i wdrażaniem nowego pracownika w struktury przedsiębiorstwa.

Spółka Wodociągi i Kanalizacja znalazła się wśród pionierów pośród przedsiębiorstw opolskich, które zdecydowały się na współudział w realizacji kształcenia dualnego. Już w marcu br. dwóch studentów studiów dualnych rozpocznie pracę w Spółce, a trzech innych rozpocznie w Spółce staż.

Program studiów dualnych wymaga ścisłej współpracy Uniwersytetu z Pracodawcami, którzy zdecydowali się na udział w projekcie. Spółka ma udział w tworzeniu programu kształcenia, dostosowując go do potrzeb swojej firmy, jednocześnie będzie miała czas i okazję, aby bardzo dobrze poznać każdego studenta i podjąć decyzję o przyszłej stałej współpracy. Studia kończą się napisaniem pracy dyplomowej realizowanej w przedsiębiorstwie pod opieką pracownika naukowo-dydaktycznego Uniwersytetu Opolskiego.

 

 

Wersja XML