Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zabezpieczenie wodomierzy, przyłączy oraz węzłów przed mrozem

W okresie niższych temperatur przypominamy o konieczności zabezpieczania przyłączy wodociągowych oraz węzłów, studzienek i pomieszczeń, w których zainstalowane są wodomierze.

Brak opisu obrazka

Poniższe czynności zmniejszą ryzyko awarii, nie narażając Państwa na poniesienie strat i kosztów ich usunięcia.

Jak przeciwdziałać awariom w okresie zimowym?

Jeśli wodomierz będzie źle zabezpieczony, wówczas jest duże zagrożenie wystąpienia awarii – może nastąpić utrata szczelności, a w konsekwencji wyciek lub brak wody. Jeżeli dojdzie do zamarznięcia wody i uszkodzeń przyłącza, instalacji czy wodomierza skutkującego utratą szczelności i wyciekami wody, należy zamknąć dopływ wody i zgłosić wyciek pod numerem 994. W takiej sytuacji Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. dokona naprawy urządzeń, ale prosimy pamiętać, że jest to usługa odpłatna.

Wersja XML