Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2015.02.12

Zrealizowanie Umowy pn. Kontrakt 7. Zakup dwóch samochodów specjalistycznych do eksploatacji systemu kanalizacji sanitarnej oraz monitorowania stanu systemu CZĘŚĆ I - Zakup wraz z dostawą samochodu specjalnego dwuzakresowego ciśnieniowo - ssącego  do czyszczenia i udrażniania kanalizacji

Wersja XML