Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2014.11.12

Podpisanie Umowy pn. Kontrakt 4 - Rozbudowa systemu monitorowania przepompowni ścieków i sieci wodociągowej pomiędzy Spółką Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. a Grundfos Pompy Sp. z o.o. z Baranowa

 

 

Wersja XML