Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Laury Umiejętności i Kompetencji dla WiK

W piątek 25 czerwca 2021 r. odbyła się uroczysta gala wręczenia Laurów Umiejętności i Kompetencji, organizowana przez Opolską Izbę Gospodarczą. Było to wydarzenie bardzo ważne, bo organizowane po rocznej przerwie spowodowanej pandemią. Dla Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. piątkowy wieczór również był wyjątkowy – my również stanęliśmy na podium aby odebrać z rąk przedstawicieli Kapituły Konkursowej Laury Umiejętności i Kompetencji.

Nagrody otrzymali:

Zespół pracowników WiK – Srebrny Laur Umiejętności i Kompetencji

Pani Jolanta Pałosz, Wiceprezes ds. Ekonomicznych w latach 2018-2021 – Srebrny Laur Umiejętności i Kompetencji

Pan Mateusz Filipowski, Wiceprezes ds. Technicznych i Inwestycyjnych w latach 2014-2021 – Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji

Laury Umiejętności i Kompetencji to nagroda mająca wymiar europejski.

W 1992 roku przedstawiciele Regionalnej Rady Gospodarki przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach wspólnie z Zarządem Telewizji Polskiej S.A. oddział terenowy w Katowicach, redakcje: Radia Katowice S.A. i Trybuny Śląskiej, postanowili nagradzać Laurami Umiejętności i Kompetencji osoby, które wyróżniają się umiejętnościami przywódczymi, pomysłami, innowacyjnością, wyrastają ponadprzeciętność.

Pomysłodawcy postanowili honorować także instytucje wprowadzające skuteczne rozwiązania restrukturyzacyjne i torują drogę innym w nowoczesnej gospodarce rynkowej.

Trzecim filarem są autorytety moralne, wybitni ludzie nauki, oświaty, kultury, sztuki.

Wyróżnienie Laurami Umiejętności i Kompetencji stało się już tradycją , która na trwale wpisała się w naszą opolską rzeczywistość.

 

 

Wersja XML