Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Praktyczna nauka zawodu dzięki porozumieniu WiK i TEB Edukacja

Spółka Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. podpisała z opolskim Technikum TEB Edukacja porozumienie dotyczące możliwości organizacji praktycznej nauki zawodu dla uczniów realizujących kształcenie w zawodzie technik analityk.

Szkoła zamierza uruchomić kształcenie w tym zawodzie począwszy od roku szkolnego 2021/2022. Uczniowie tego kierunku będą mieli możliwość realizacji praktycznej nauki zawodu w naszej Spółce. Będą mogli zdobywać wiedzę między innymi z zakresu przygotowywania sprzętu, odczynników i próbek do badań analitycznych oraz pobierania i przygotowywania próbek do badań w laboratorium. 

Współpraca z TEB Edukacja z pewnością będzie dla nas bardzo cennym doświadczeniem i dołożymy wszelkich starań, aby zajęcia praktyczne prowadzone z pomocą pracowników naszej Spółki dostarczyły niezbędnej wiedzy i umiejętności. 

    

 

Wersja XML