Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2014.09.02-2

Podpisanie Umowy pn. Kontrakt Kampania Promocyjna Projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej dla aglomeracji Opole TRIAS Opolski etap III” 
Pakiet nr 4 - Materiały informacyjno-promocyjne pomiędzy Spółką Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. a Spółką Jero sp. z o.o. z Warszawy

Wersja XML