Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nowy Zarząd Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o.

Informujemy, że z dniem 2 czerwca 2021 r. Rada Nadzorcza powołała w Spółce Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. nowych Członków Zarządu na okres trzyletniej kadencji. 

Aktualny skład Zarządu: 

Jednocześnie chcielibyśmy serdecznie podziękować poprzednim Członkom Zarządu za ogromy wkład, zaangażowanie i pracowitość podczas wieloletniej pracy włożonej w rozwój i budowanie nowoczesnego przedsiębiorstwa. 

 

 

Wersja XML