Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

W Biurze Obsługi Klienta zachowujemy najwyższe standardy sanitarne

Szanowni Państwo, 

Informujemy, że w Spółce Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o., w celu zachowania najwyższych standardów sanitarnych, w Biurze Obsługi Klienta ustawiliśmy bramkę dezynfekcyjną. Jej podstawowym zadaniem jest usuwanie bakterii, wirusów (także COVID-19), drobnoustrojów, i innych substancji szkodliwych dla zdrowia lub życia człowieka.

Brak opisu obrazka

Bramka dezynfekcyjna to urządzenie wyposażone w system zamgławiania wysokociśnieniowego, wykazująca wysoki współczynnik biodegradowalności wirusowej. Jest to urządzenie o działaniu odkażającym, służące przede wszystkim do usuwania bakterii i drobnoustrojów znajdujących się na powierzchni ciała, ubraniach czy na bagażu (torbie, walizce). Na osobę, która przechodzi przez bramkę, automatycznie nanoszony jest środek dezynfekujący, który unieszkodliwia drobnoustroje, bakterie oraz wirusy (także COVID-19). Co istotne, mimo iż środek ten nie moczy ubrań, głęboko wnika w ich pory, a także oczyszcza powierzchnię bagaży, biżuterii.

Urządzenie uruchamiane jest przez czujnik ruchu, proces rozpylania środków dezynfekujących następuje automatycznie.

Wersja XML