Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2014.07.16

Podpisanie Umowy pn. Kontrakt 7. Zakup dwóch samochodów specjalistycznych do eksploatacji systemu kanalizacji sanitarnej oraz monitorowania stanu systemu CZĘŚĆ nr 2 - Zakup wraz z dostawą samochodu specjalnego do inspekcji telewizyjnej kanalizacji pomiędzy Spółką Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. a FRANK-CARS Sp. z o.o. z Częstochowy

Wersja XML