Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dzień Ziemi

W dniu 22 kwietnia obchodzimy Dzień Ziemi. Celem tego dnia jest promowanie postaw proekologicznych w społeczeństwie i uświadomienie jak kruchy jest ekosystem planety ludzi. 

"Przywróćmy naszą Ziemię" -  to hasło Dnia Ziemi w 2021 roku. Jego celem ograniczenie śladu, który odciskamy na środowisku naturalnym oraz naprawa zniszczeń, które do tej pory człowiek wyrządził naturze. 

Brak opisu obrazka

Dzień Ziemi obchodzony jest w momencie równonocy wiosennej na półkuli północnej, czyli w dniu równonocy jesiennej na półkuli południowej. Ten dzień wyróżnia się tym, że na całej planecie dzień trwa tyle samo, co noc. Równonoc wiosenna w starożytnych kulturach rolniczych wiązała się ze świętem rodzącego się życia. Współcześnie podkreśla się, że jest to dzień swoistej równowagi mogącej pomóc w odrzuceniu wzajemnych różnic między ludźmi odmiennych ras i religii. 

Pierwszy raz Dzień Ziemi został ogłoszony 21 marca 1970 r. przez burmistrza San Francisco, Josepha Alioto, a w 2009 roku dzień 22 kwietnia został ogłoszony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, jako Międzynarodowy Dzień Matki Ziemi.

Brak opisu obrazka

 

Źródło: wikipedia
Wersja XML