Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Światowy Dzień Wody: Galeria zdjęć

Sprzątanie kąpieliska Bolko i zakończenie sezonu morsowana 

Wydarzenie zorganizowanew  dniu 21 marca 2021 r. przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zostało wsparte przez WiK Opole. Spółka zobowiązała się do zapewnienia ciepłych napojów dla uczestników akcji sprzątania kąpieliska oraz upominków. Promowano także postawy proekologiczne, m.in. zachęcano opolan do picia wody z kranu. Pracownicy WiK pomagali także w transporcie zebranych odpadów. Wydarzenie cieszyło się bardzo dużą popularnością wśród amatorów aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu. Szacuje się, że w sprzątaniu wzięło udział około 100 osób.

 

 

Dzień otwarty dla mediów w Spółce Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o.

Podczas dnia otwartego dziennikarze opolskich redakcji mieli okazję spotkać się ze specjalistami ze Spółki WiK, aby porozmawiać o wszelkich tematach związanych z produkcją wody, jakością naszej "Opolanki", nowoczesnych rozwiązań technologicznych czy modernizacji oczyszczalni ścieków.

 

 

Lekcja o ekonomii i ekologii we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim

Lekcje online na „Teamsach”. To inspiracja dla dzieci i młodzież do zdobywania wiedzy i umiejętności niezbędnych do osiągnięcia samodzielności finansowej, a także ciekawa lekcja o oszczędzaniu wody i jej roli w przyrodzie. Pani Magdalena Pochwała, Kierownik Działu Ochrony Środowiska WiK Opole, wystąpiła gościnne w poniedziałek 22 marca podczas lekcji o ekonomii i ekologii – przygotowała ciekawą prelekcję o oszczędzaniu wody.

 

 

Warszaty w Fundacji DOM

Fundacja Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym jako partner Światowego Dnia Wody 2021 zorganizowała zajęcia o tematyce związanej z wodą, dedykowane dla swoich podopiecznych. W ramach akcji odbyły się wydarzenia „Wodna Akademia Rozwojowa”: zajęcia ruchowe „Wodny tor przeszkód”, zajęcia „Wodny świat” pokazujące różnorodność życia podwodnego, zajęcia „Zaczarowana woda” - efekty i eksperymenty oparte na prawach fizyki.

 

 

Wersja XML