Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2014.04.28

Kontrakt 8 - Podpisanie umowy na usługi Inżyniera Kontraktu dla kontraktów na roboty budowlane w ramach projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej dla aglomeracji Opole - TRIAS Opolski etap III”
pomiędzy Spółką Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. a SAFEGE S.A. 

 

 

Wersja XML