Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2014.02.27

Podpisanie umowy na roboty budowlane pn. Kontrakt 5

pomiędzy Spółką Wodociągi  i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. a Seen Technologie Sp. z o.o. z Warszawy.

 

Przedmiotem zadania jest dostawa i montaż silosu osadu wysuszonego dla suszarni osadów ściekowych, realizowane w ramach projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej dla aglomeracji Opole - TRIAS Opolski etap III.” W suszarni suszony będzie przefermentowany osad ściekowy, pochodzący głównie z oczyszczalni ścieków w Opolu. Silos jest końcowym obiektem zaprojektowanego i budowanego ciągu technologicznego suszenia osadów. Jego zadaniem jest czasowe magazynowanie osadu wysuszonego, przed jego wywozem z terenu oczyszczalni.

 

 

Wersja XML