Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2013.11.12-2

Podpisanie Umowy o dofinansowanie Projektu "Poprawa gospodarki wodno - ściekowej dla aglomeracji Opole - TRIAS Opolski etap III" pomiędzy Spółką Wodociągi i Kanalizacja w Opolu a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Wersja XML