Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2013.11.12-1

Kontrakt 1 Budowa laboratorium badania wody i ścieków na terenie WiK przy ul. Oleskiej

W 2013 roku oddano do użytku nowy obiekt Laboratorium WiK w Opolu. Laboratorium prowadzi badania wody i ścieków w zakresie podstawowych badań fizyko-chemicznych oraz badań mikrobiologicznych a także analizę metali ciężkich.Nowy obiekt również z całą pewnością przysłuży się do wdrożenia normy PN-EN ISO/IEC 17025 a w następnym kroku akredytacji laboratorium przez Polskie Centrum Akredytacji.
Można zatem bezdyskusyjnie stwierdzić, że wybudowanie nowego obiektu Laboratorium jest jednym ze zrealizowanych etapów w osiągnięciu celu jakim jest nieustanne dostarczanie przez WiK, do mieszkańców Opola oraz kilku gmin ościennych, dobrej jakości wody.

 

 

Wersja XML