Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Newsletter Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa o opolskiej oczyszczalni ścieków

Opolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa umieściła w swoim newsletterze (wyd. 3/2020) obszerny artykuł o największej inwestycji w mieście Opolu, tj. projekcie pn. „Kompleksowa modernizacja oczyszczalni ścieków w Opolu wraz z poprawą gospodarki wodno-ściekowej”.

Cały newsletter dostępny jest TUTAJ. 

Brak opisu obrazka

 

 

 

Wersja XML