Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Opole skanalizowane w 100% - artykuł

Modernizacja wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej jest jednym z zadań zrealizowanych w ramach  prowadzonej inwestycji pn. „Kompleksowa modernizacja oczyszczalni ścieków w Opolu wraz z poprawą gospodarki wodno-ściekowej”. O zakresie przeprowadzonych prac można przeczytać w grudniowym wydaniu gazety „Czas na Opole” nr 15 (30). 

Jednym z głównych celów Projektu jest ochrona środowiska naturalnego. Przyjmuje się, że ścieki gromadzone w szambach powinny trafiać do oczyszczalni ścieków, jednak rzeczywistość często pokazuje coś innego. W celu uniknięcia opłat, ścieki z szamb wywożone są na pola uprawne, odprowadzane bezpośrednio do rzek oraz rowów melioracyjnych. Dodatkowym problemem związanym z odprowadzaniem ścieków są nieszczelne zbiorniki szamb, z których zanieczyszczenia mogą przenikać do gruntu.  

Cały artykuł dostępny jest TUTAJ. 

Brak opisu obrazka

 

Wersja XML