Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przełączenie ścieków na kanale dopływowym na modernizowanej oczyszczalni

W ramach prowadzonych robót modernizacyjnych na terenie oczyszczalni ścieków w Opolu w nocy z 15 na 16 grudnia 2020 r. odbyło się przełączenie ścieków na kanale dopływowym do pompowni dopływu. Przełączenie związane jest z wycięciem ścian kanału oraz okna dopływowego w komorze czerpnej pompowni dopływu wraz z wykonaniem szandorów i skierowaniem ścieków dopływających do pompowni przez nowo wybudowane komory piaskownika. Jest to kolejny krok milowy w prowadzonych pracach inwestycyjnych związanych z Projektem pn. „Kompleksowa modernizacja oczyszczalni ścieków w Opolu wraz z poprawą gospodarki wodno-ściekowej”.

 

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Oczyszczalnia  ścieków w Opolu, cz. A, fot. J. Małkowski

 

Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności

Wersja XML